E verloscht fir d'Partei a fir d'Gemeng Maacher

Publié le

Den Aly Gary ass vun eis gaang.

D'Lokalsektioun "déi gréng" Gréiwemaacher huet déi traureg Aufgab Iech d'Verstiewe vun hirem Member Aly Gary matzedeelen.

Hie war jorelaang Präsident vun der Lokalsektioun, war a sëlleche Kommissiounen, war Conseiller an elo Schäffen. Hien huet sech ëmmer voller Éiergäiz fir d'Gemeng an d'Bierger vu Gréiwemaacher agesat. Hien hannerléisst en déift Lach an eise Reien.

D'Lokalsektioun ass an déiwer Trauer an eis Gedanken si bei der Famill vum Verstuerwenen.

Fir "déi gréng" Maacher

Marc Bonert