Dernières actualités

Voir toutes
  1. Neijoerschpatt 2017

    déi gréng Maacher invitéieren op hiren Neijoerschpatt an de Päiperleksgaart.

  2. De Marc Krier am Schäfferot

    Assermentation : Par arrêté ministériel du 15 avril 2016, Monsieur Marc Krier a été nommé aux fonctions d’échevin de la Ville de Grevenmacher.